Illustrativt billede

Pædagogik i dagplejen - Den pædagogiske læreplan

I dagplejen skal vi fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.

For at sikre dette, udfylder dagplejen en pædagogisk læreplan hvert 2. år, der udgør rammen og den fælles retning for vores pædagogiske arbejde med børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Den pædagogiske læreplan er delt op i et pædagogisk grundlag, seks læreplanstemaer og en evalueringskultur.

Det pædagogiske grundlag beskriver;

  • Børnesynet i dagplejen
  • Dagplejens syn på dannelse og inddragelse af børneperspektivet
  • Legens betydning i dagplejen 
  • Læringens betydning i dagplejen
  • Børnefællesskabernes betydning i dagplejen
  • Dagplejens organisering af det pædagogiske læringsmiljø
  • Forældresamarbejdets betydning i dagplejen
  • Dagplejens inddragelse af børn i udsatte positioner
  • Sammenhænge i overgangen fra dagplejen

De seks læreplanstemaer 
Anvendes i den daglige pædagogiske praksis, hvor dagplejerne tager afsæt i et læreplanstræ. I forlængelse af dette, arbejdes der yderligere med et refleksionsblad, der er med til at støtte evalueringskulturen i dagplejen.

I kan læse dagplejens pædagogisk læreplan her.