Illustrativt billede

Grønne spirer - Naturdagplejer

I dagplejen har vi ca. 20 naturdagplejere, der er certificeret grønne spirer, som er Friluftsrådets grønne mærkningsordning for dagplejere. I grønne spirer er der fokus på udeliv, natur, miljø og en grøn og sund hverdagskultur. Som naturdagplejer er der foruden kurser og materialer følgende kriterier der skal opfyldes;

  • Børnene kommer ud hver dag
  • Dagplejer er ugentlig på en lille udflugt i naturen
  • Børnene introduceres til årstidens skiften, vejr og vind
  • Børnene er med til at plante, så og høste – Fra jord til bord.
  • Der laves en årsplan
  • Årsplanen evalueres årligt

I kan læse mere om grønne spirer her

Blåt flag som naturdagplejer
Der er ca. 10 naturdagplejere der har overbygningen ”spring ud i naturen”, som har særlig fokus på den sansemotoriske udvikling med naturen som springbræt. Her skal dagplejeren inddrage 18 grundbevægelser og nogle af ”spring ud i naturens” sansemotoriske aktiviteter fra aktivitetskortene.

I kan læse mere om spring ud flaget her