Nyheder

1. april 2024 - Ny dagplejepædagog 

Dagplejen har været så heldig at få ansat en ny dagplejepædagog. Hun hedder Louise Nyholt og skal føre tilsyn i områderne Faxe, Faxe Ladeplads, Rønnede og Dalby. 

Vi ønsker hende et stort velkommen på holdet.


30. november 2023 - Alle dagplejere er blevet DGI-certificeret. 

De seneste 4 uger har alle dagplejere været på kursus i DGI-regi. De blev præsenteret for børn og kropslig dannelse, børn og bevægelse, børns kropsbevidsthed, børns sansemotorik, leg og bevægelse mv.

Forløbet bestod af oplæg og spændende praktiske øvelser, som dagplejerne skal hjem og anvende sammen med børnene.

Hermed kan alle kalde sig DGI-dagplejer.

Billede
Illustrativt billede

 


16. november 2023 - DAGPLEJEN VINDER FAXE KOMMUNES VIRKSOMHEDSPRIS 2023

Ved en festlig prisuddeling hos Business Faxe vandt Dagplejen Faxe Kommune prisen som Årets Virksomhed. Temaet for Faxe Kommunes virksomhedspris 2023 var; virksomheder der gør en særlig indsats for at ansætte og fastholde seniorer (+60) - virksomheder, der medvirker til at mindske arbejdsløshed for seniorer, og styrke arbejdskraften i kommunen. Det er helt unikt, at man nominerer en kommunal virksomhed - men lige præcis dette års tema er Dagplejen altså i særlig grad lykkedes med. Ud af 48 dagplejere er 13 ansatte +60 år. I begrundelsen for prisen står der blandt andet: "Dagplejen Faxe Kommune er en arbejdsplads med faglig stolthed og kontinuerlig udvikling, som gør, at det aldrig bliver kedeligt og altid vil være muligt at dygtiggøre sig. Det er også en arbejdsplads, hvor hele 13 ansatte ud af 48 er 60+. Dagplejen Faxe Kommune er også kendetegnet ved en kompetent ledelse, godt samarbejde og stor forældretilfredshed. Det er med den baggrund, at Dagplejen Faxe Kommune vinder Faxe Kommunes virksomhedspris 2023."

Billede
Her ses prisuddelingen

 

 


Tilsynsrapporten for den kommunale dagpleje er offentliggjort.

 


Ny forældrebestyrelse

Dagplejen afholdte generalforsamling d. 20 september 2023, hvor der var valg til forældrebestyrelsen. Der var stor tilslutning til at sidde i forældrebestyrelsen, som i skrivende stund består af 6 forældre, en dagplejer og dagplejeleder. Vi siger tusind tak og glæder os til det kommende samarbejde.

I kan orientere jer om forældrebestyrelsesarbejdet og de nye medlemmer under "forældresamarbejde" og afsnittet "forældrebestyrelsen". 


30. september 2023 - Nye ICDP-certificerede dagplejere er udklækket.

Så kom hold 3 i hus med deres certificering i ICDP. 15 dagplejere var til "eksamen", hvor de bestod på flotteste vis. Nu er de fuldt ud relationskompetente, og har fået en masse pædagogiske værktøjer i deres værktøjskasse, når de danner relationer og samspil med deres dagplejebørn. 

Vi ønsker dem stort tillykke.

Billede
Et billede af 15 dagplejere med hver deres ICDP diplom

 


7. juni 2023 - Certificering af naturdagplejere.

12 naturdagplejer ud af 16 deltog i formiddagens arrangement med deres dagplejebørn. Humøret var højt og stemningen god.

Der blev uddelt muleposer med bl.a. certifikat på fortsat at kunne kalde sig for naturdagplejer samt årets overraskelse - en børnekikkert. Der blev også delt limonadeis ud til alle.

Billede
Et billede af børn der får limonadeis ved fejringen af naturdagplejere

 

Billede
Et billede af dagplejere der får muleposer ved fejringen af naturdagplejere

 


10. maj 2023 - Dagplejens dag

2. onsdag i maj fejres dagplejens dag i hele landet. I år havde dagplejerne i Rønnede og Faxe "Krop & bevægelse" som tema. På legepladsen i Rønnede, havde dagplejerne opsat en motorikbane med balancebomme, tunneller og bolde som børnene kunne udforske. I Faxe havde dagplejerne arrangeret en rytmikpædagog, der underholdte børnene. Dagplejerne i Haslev havde "Flower Power" som tema i år.

Billede
Et billede af børn der går på en balancebom

 

Billede
Et billede af et barn der er på vej ind i en legetunnel

 

Billede
Et billede af et barn der sidder på græsset med en bold

 


25. marts 2023 - Endnu et hold af dagplejere er blevet ICDP-certificeret.

Endnu et hold kompetente dagplejere er blevet ICDP-certificeret på niveau 1. Træner Dorte Kongshøj Marcussen har undervist deltagerne, og ligget vandret for at tilrettelægge forløbet, så det passer til de forhold som gør sig gældende i dagplejen.

Billede
Et billede af dagplejere der står med diplom

 


8. marts 2023 - Indvielse af ny legeplads i Haslev

Dagplejen fik tilført 200.000 kr. i budgettet for 2023 til en ny legeplads i gæstehuset/legestuen i Haslev. Vi havde inviteret dagplejerne, børnene, borgmesteren Ole Wive og udvalgsformanden Mikkel Dam til denne store dag, hvor legepladsen skulle indvies. Mikkel klippede snoren over, og dagplejebørnene gik om bord på skibet, i sandkassen, gyngede, spillede fodbold med mere. 

Billede
Et billede af et barn der kravler på en sol på legepladsen

 


7. november 2022 - Ny forældrebestyrelse

Dagplejen har holdt generalforsamling, hvor der var valg til forældrebestyrelsen. I kan orientere jer om forældrebestyrelsesarbejdet og den nye medlemmer under overskriften "forældresamarbejde" og afsnittet "forældrebestyrelsen". Vi takker for et rigtig godt valg, og byder de nye forældrebestyrelsesmedlemmer velkommen.
 


1. juli 2022 - 17 naturdagplejere er blevet recertificeret 

"Igen i år er juni, måneden hvor 17 af kommunens dagplejere får tildelt et naturcertifikat fra De Grønne Spirrer/Friluftsrådet. De har hver især igennem et kalenderår tilrettelagt naturprojekter og sanselige oplevelser for deres dagplejebørn. Slutteligt udarbejdes skriftlige årsplaner og evalueringer som sendes til De Grønne Spirer som dokumentation for aktiviteter og engagement. Udover et tildelt diplom for dette, giver det også dagplejer retten til derhjemme, at opsætte flag der viser at man har et særligt fokus på udeliv og bevægelse. Undersøgelser viser, at børn er mere aktive og mere undersøgende udenfor, end inde. Derfor giver udeliv så meget mening for børnenes generelle udvikling.

Stort tillykke!

Billede
Et billede af naturdagplejere med børn.

 


21. maj 2022 - Det første hold af 15 dagplejere blev ICDP-certificeret

Dagplejepædagogen Dorte Kongshøj Marcussen skriver;

”Jeg har været meget glad og taknemmelig for at få træneruddannelsen i Dansk Center for ICDP. Jeg arbejder til daglig som dagplejepædagog i Faxe kommune – og har gennem min træneruddannelse uddannet 15 af ”mine egne dagplejere”. Den ICDP rejse vi har haft sammen, har helt sikkert styrket dagplejernes faglighed. Ikke at de ikke var relationskompetente før – men det ICDP tilbyder er et fælles fagligt sprog for de betydningsfulde relationer. Jeg er overbevist om at vores fremtidige samarbejde vil være centeret omkring begreberne og modellerne fra ICDP programmet.

Uddannelsesforløbet har været et pilot projekt – hvor vi har forsøgt at tilpasse den ICDP-certificerede uddannelse til den særlige organisationsform som dagplejen har. Det vil sige, at vi blandt andet, har haft aften- og lørdagsmøder og vi har gennemført videoanalysen i studiegrupper – hvor dagplejerne mødtes i middagsstunden imens børnene sov til middag. Efter en lidt justering har vi fundet en form, der matcher dagplejen som organisation.

Dagtilbud i Faxe Kommune har besluttet at have et særligt fokus på Relationsarbejdet i 2023. Det er derfor glædeligt, at dagplejen allerede nu har uddannet første hold af dagplejere i professionel relationskompetence (ICDP). Vi glæder os til at få resten af dagplejerne certificeret de kommende 12 mdr. 
 

Billede
Et billede af dagplejere der står med et diplom