Tilsyn

Efter gældende lovgivning, skal der føres tilsyn i dagplejen, som varetages af dagplejepædagogerne. Tilsynet udføres ca. 4 gange årligt i hvert:

  • dagplejehjem
  • gæstehus
  • hjemmegæstedagplejer
  • legestue.

Hvert år udføres der et myndighedstilsyn (sikkerhed) hos dagplejer og hjemmegæstedagplejer.
Hvert 2. år skal et tilsyn være uanmeldt, og varetages af en uvildig dagplejepædagog.

Tilsynene tager afsæt i det pædagogiske grundlag i de styrkede pædagogiske læreplaner. Der vil være fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektivet, barnesynet, dannelse, leg, læring, forældresamarbejdet, børn i udsatte positioner, sprog, samspil og relationer samt den evaluerende praksis. 

Der kan læses mere i Rammer for tilsyn i Faxe Kommune her.

Tilsynsrapporter

Hvert 2. år (ulige år) skal der offentliggøres en samlet tilsynsrapport for dagplejen.

Tilsynsrapporten udkommer ultimo 2023, og kan læses her.