Tilsyn

Tilsyn i den kommunale dagpleje

Efter gældende lovgivning, skal der føres tilsyn i dagplejen, som varetages af dagplejepædagogerne. Tilsynet udføres i;

  • dagplejehjemmene
  • gæstehusene
  • hjemmegæstedagplejerne
  • legestuerne.

Hvert år udføres der et myndighedstilsyn (sikkerhed) hos dagplejer og hjemmegæstedagplejer.
Hvert 2. år skal et tilsyn være uanmeldt, og varetages af en uvildig dagplejepædagog.

Tilsynene tager afsæt i det pædagogiske grundlag i de styrkede pædagogiske læreplaner. Der vil være fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektivet, barnesynet, dannelse, leg, læring, forældresamarbejdet, børn i udsatte positioner, sprog, samspil og relationer samt den evaluerende pædagogiske praksis. 

Der kan læses mere i Rammer for tilsyn i Faxe Kommune her.

Tilsynsrapporter

Hvert 2. år (ulige år) skal der offentliggøres en samlet tilsynsrapport for den kommunale dagpleje.

Tilsynsrapporten for 2023, kan læses her.

Tilsyn i de private pasningsordninger

Efter gældende lovgivning, skal der føres tilsyn i de private pasningsordninger, som varetages af en dagplejepædagog.

Hvert år udføres der et myndighedstilsyn (sikkerhed) i de private pasningsordninger.
Hvert 2. år skal et tilsyn være uanmeldt.

Tilsynene tager afsæt i det pædagogiske grundlag i de styrkede pædagogiske læreplaner. Der vil være fokus på det pædagogiske læringsmiljø, børneperspektivet, barnesynet, dannelse, leg, læring, forældresamarbejdet, børn i udsatte positioner, sprog, samspil og relationer samt den evaluerende pædagogiske praksis. 

Der kan læses mere i Rammer for tilsyn i Faxe Kommune her.

Tilsynsrapporter

Hvert 2. år (ulige år) skal der offentliggøres en samlet tilsynsrapport for de private pasningsordninger.

Tilsynsrapporten for 2023 kan læses her