Illustrativt billede.

Forældresamarbejde

Forældre har det primære ansvar for barnets opvækst, og ses som en ressource, der tager aktivt del i deres barns hverdag. Dermed tager dagplejen afsæt i forældres viden og erfaringer i samarbejdet omkring barnet. Dagplejen vægter et aktivt og involverende samarbejde, da forældre og dagplejen har et fælles ansvar for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagplejeren involverer forældrene i hverdagens rutiner, lege samt planlagte aktiviteter, ved at italesætte dagens oplevelser med barnet. Derudover kan dagplejeren yde vejledning til forældrene.

Dagplejen anvender den digitale platform AULA, hvor dagplejekontoret formidler relevant information til forældrene.