Undring/utilfredshed i dagplejen

Hvis der er noget I som forældre undrer jer over, eller er utilfredse med hos jeres dagplejer eller i dagplejen generelt, er det vigtigt at I får spurgt ind til det.

Derfor anbefaler vi at I følger denne procedure, når I går i dialog om undringen/utilfredsheden. Jo tættere på praksis dialogen foregår jo bedre. Dette er også med til at kunne opnå en tryghed igen til dagplejer eller dagplejen generelt.