Forældrebestyrelsen

Som forælder har I mulighed for at få indflydelse på jeres barns dagtilbud via en forældrebestyrelse.

Forældrebestyrelsens opgave i dagplejen er, at arbejde med de overordnede principper for, hvordan dagplejen fungerer. Bestyrelsen kan også foreslå, hvordan budgetrammen for børnerelaterede udgifter anvendes inden for de fastsatte mål og rammer.


Forældrebestyrelsen medlemmer er;

Formand
Natasja Nielsen, forælder

Næstformand
Louise Stefansen, forælder                                       

Bestyrelsesmedlem
Anna Willingshøj, forælder
Fie Grindsted, forælder
Nadja Frederiksen, forælder
Freya Wunsch, forælder
Jens Hammer Andersen, forælder
Camilla Eiby, forælder (suppleant)
                                                 
Medarbejderrepræsentant
Ulla Zygmontowicz, dagplejer
Pia Nymark, dagplejer (suppleant)                           

Sekretær                                      
Jonhild Jørgensen, leder af dagplejen

Forældrebestyrelsen kan kontaktes på mail: dagplejensbestyrelse@gmail.com eller til formanden på  Tlf. 60861863