Tilbud til forældre

Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)

Er der en bekymring for jeres barns motoriske, sproglige, sociale eller følelsesmæssige udvikling, er der mulighed for at hente rådgivning i PPR. I kan læse mere om PPR her.

Tryghedscirklen

TryghedsCirklen er et tilbud til alle forældre, der oplever udfordringer med deres 0-6 årige barn. Hvis jeres barn fx er usikkert ift. andre mennesker/situationer, har svært ved at spørge om hjælp/blive trøstet eller ikke kan mærke egne/andres grænser, så kan et Tryghedscirkel-forløb hjælpe jer på vej.

På forløbet kan I blive klogere på jeres barns signaler/behov og blive mere opmærksom på jeres egne reaktioner samt få nye handlemuligheder ift. jeres barn.

Hvis I er interesseret i mere information – se vores flyer eller kontakt dagplejepædagogen og sundhedsplejerske Carina Bodelund Nygaard på 40463516

TVÆRS

Dagplejen har et TVÆRS- team, som består af faste medlemmer fra dagplejen, en sundhedsplejerske, en psykolog, en logopæd og en socialrådgiver. Hvis dagplejen og/eller forældrene oplever mistrivsel hos et barn, kan denne bekymring drøftes i TVÆRS. I kan læse mere om TVÆRS her.

Åben anonym rådgivning

I den åbne anonyme forældrerådgivning kan forældre med børn i alderen 0-18 år få gratis rådgivning.  kan uforpligtende drøfte jeres bekymringer og/eller problemer, og vi rådgiver jer i indsatseb omkring trivslen i familien.

  • Henvisning er ikke nødvendig - I ringer bare til os
  • Vi skriver ikke journal
  • Vi tilbyder op til 3 samtaler

Har I brug for mere hjælp end forældrerådgivningen, giver vi dig råd til, hvor du kan henvende dig.

Ring og bestil en tid på telefonnummer 3050 8625 mandag til fredag i tidsrummet kl. 9.00-10.00 (gælder dog ikke i skoleferier, hvor rådgivningen har lukket).

Samtalerne finder sted enten på Sundhedscenteret, Præstøvej 78, 4640 Faxe eller på Søndergade 12, 4690 Haslev.