Forældreportalen

Dagplejen anvender Rambølls Forældreportal som den fremtidige digitale løsning til at samle oplysninger, der vedrører samarbejdet mellem forældre og barnets dagtilbud.

Kort om forældreportalen
Rambølls Forældreportal giver forældrene en sikker, direkte og overskuelig adgang til relevante og fagrelaterede oplysninger om sit barn, samtidig med at den øger datasikkerheden og sikrer gode procedurer omkring, håndtering af persondata.

Med Forældreportalen er det muligt:

  • At bekræfte eller afvise samtykke i forbindelse med videregivelse af oplysninger fra et dagtilbud til et andet dagtilbud
  • At dele viden der vedrører sit barns læring, sundhed og trivsel
  • At invitere til deltagelse i besvarelser af vurderinger der vedrører sit barns trivsel, læring og udvikling
  • At vise et samlet overblik over delte vurderinger og fokuspunkter på barnet

Første gang Forældreportalen anvendes til at dele oplysninger, modtages en advisering i E-boks om, at der er nyt om sit barn. Portalen tilgås via MitID, hvorfor personfølsomme data beskyttes optimalt. Når der logges ind, vil man blive mødt af en mulighed for fremover at modtage adviseringer på e-mail.

Dagplejen har valgt, at efter første login, kan Forældreportalen tilgås direkte fra AULA, for at gøre det så enkelt som muligt.

Læs mere her hvad forældreportalen er.