Lokalsamfundet

I dagplejen gør vi brug af lokalesamfundets muligheder, ud fra de forudsætninger de geografiske områder kan tilbyde dagplejerne.

 • Vi samarbejder med biblioteket - Dagplejere og børn besøger biblioteket og låner bøger og sprogkufferter med hjem. Bibliotekaren kommer ud og etablerer projekter både i det enkelte dagplejehjem og i legestuen.
   
 • Vi samarbejder med musikskolen, hvor dagplejere og børn er tilknyttet et kortere forløb.
   
 • Vi samarbejder med kirken - Dagplejere og børn kan vælge at deltage i musikalsk legestue hver uge og kravle-gudtjeneste 3 gange om året – i forbindelse med højtiderne.
   
 • Vi samarbejder med plejehjem  - Dagplejere og børn besøger disse efter nærmere aftale. Her deltager de ældre og børnene i en aktivitet – typisk prioriteres fællessang.
   
 • Vi anvender den lokale gymnastiksal/hal - Dagplejere og børn benytter dette i en fast kadence hen over året. Her er der mulighed for at benytte idrætsforeningens redskaber tilpasset børnenes alder.