Illustrativt billede.

Sygdom hos barnet

I dagplejen modtages der ikke syge børn.

Børn er syge, hvis de har feber, smerter eller af andre årsager ikke kan deltage i en almindelig hverdag i dagplejen. 

Hvis barnet bliver syg i løbet af dagen i dagplejen, kontaktes forældrene med henblik på, at barnet hentes så hurtigt som muligt. Sørg altid for, at dagplejer har de korrekte telefonnumre på jer.

Børn må komme i dagpleje, når de er raske, og kan deltage i den almindelige hverdag igen.
Hvis et barn kommer i dagpleje uden at være rask, har de på grund af nedsat modstandskraft større risiko for at få komplikationer til sygdommen eller pådrage sig en anden sygdom. Det kan derfor være en god idé at lade barnet blive hjemme i mindst 1 dag, efter det er blevet feberfri. 

Smitsomme sygdomme

Ved smitsomme sygdomme heriblandt børnesygdomme, må børnene komme i dagpleje, når de ikke smitter mere.
Dagplejen følger sundhedsstyrelsen anbefalinger, der kan læses her.

Medicin

Hvis barnet skal have medicin for kronisk sygdom eks astma, kan der i særlige tilfælde gives lægeordineret medicin til børn. Dette sker efter aftale med dagplejer og dagplejepædagog.

Temperaturtagning

Dagplejer tager som udgangspunkt ikke temperatur på børn. Dog kan det forekommen i sjældne tilfælde, eksempelvis ved feberkramper, at dagplejer anvender et øretermometer. Forældre skal medbringe øretermometer og medicin, hvis barnet lider af feberkramper.