Illustrativt billede

ICDP - relationskompetence

Alle dagplejere er i gang med at uddanne sig på ICDP niveau 1 – Professionel relationskompetence. (Uddannelsesforløbet forventes afsluttet sommer 2023.

ICDP står for International Child Development Program og er en teori- og evidensbaseret program, der sigter mod at øge kvaliteten af samspillet mellem børn og voksne. Programmets grundlæggende formål er, at gøre de voksne omkring barnet mere lydhør overfor barnets behov, samt forbedre den voksnes evne til at møde børn på børnenes præmisser. Grundtanken er, at den bedste måde at hjælpe børn på, er ved at hjælpe barnets omsorgspersoner - herunder forældrene og dagplejeren.

Programmet består af sensitiveringsprincipper samt otte samspilstemaer inddelt i tre dialogformer.

Den følelsesmæssige dialog
1. Vis glæde og positive følelser
2. Se initiativet - Justér dig
3. Invitér til samspil - Lyt og svar
4. Giv anerkendelse for det han/hun magter

Den meningsskabende dialog
5. Fang opmærksomheden
6. Fasthold opmærksomheden - Vis følelse og entusiasme
7. Fold oplevelsen ud - Uddyb og forklar

Den guidende/vejledende dialog
8. Skab rammerne. Guid og vejled - trin for trin

Billede af Hold 1
Billede af hold 2