NEST

I Faxe Kommune arbejder alle dagtilbud NEST inspireret, hvilket understøtter de mål vi har for det pædagogiske arbejde i Faxe Kommune. I NEST tankegangen er fællesskabet fundamentet for pædagogikken. Der arbejdes med at opretholde en ”vi – følelse” hos alle. Intet barn skal stå uden for børnefællesskabet. Fællesskabssynet retter sig både mod børnepædagogikken og voksenpædagogikken, og en vigtig del af NEST er at skabe en ”vi – kultur”, hvor alle arbejder med en tydelig pædagogisk struktur og en bevidst og reflekterende tilgang til børnene og hinanden.

NEST indeholder:

 • Et værdigrundlag (hvorfor gør vi som vi gør)
 • Et metodisk grundlag (hvordan gør vi)
 • Et niveau, hvor de voksne kontinuerligt øver sig, reflekterer og udvikler på organisering og samspil (læringsmiljøet)

De 4 NEST værdier:

 • Alle børn har krav på kvalificeret pædagogik
 • Børn er mere ens end forskellige
 • Børn gør det bedste de kan
 • Det er de voksne, der skal gøre noget andet

Vi arbejder fælles og hver for sig med implementeringen af NEST I Faxe Kommune på følgende måde: (Dagplejen starter op i 2024. hvor implementeringen kan se anderledes ud)

 • Fælles oplæg for ledere og medarbejdere på pædagogisk dag og ca. hver 3 mdr. i forhold til temaet m. ekstern oplægsholder – Karin Lykke
 • Husene arbejder hjemme med planlægning af deres fokuspunkt i en SMTTEmodel, og sikrer dokumentation af processen herigennem
 • Vi drøfter processen og sparrer om opgaven på bl.a. lederteammøder
 • Husene arbejder med hvert fokuspunkt i ca. 3 mdr., laver status/evaluering og bygger næste tema ovenpå

Vi har arbejdet med NEST værdierne på følgende måde: Kommer i 2024
Sådan vil vi arbejde videre med NEST: Kommer i 2024