Brobygning med børnehaverne

Dagplejerne samarbejder med de kommunale og private børnehaver i hele kommunen. Samarbejdet er delt op i et generelt brobygningssamarbejde og et specifikt brobygningssamarbejde.

Generel brobygning
Hver dagplejer er tilknyttet en brobygningsgruppe, der ca. hver måned besøger en fast børnehave. Hermed vænner børnene sig til et børnehavemiljø, ved at udforske legepladsen, spejle sig i børnehavebørnene mm. 

Specifik brobygning
Når et barn har fået anvist en børnehaveplads, vil dagplejer tilstræbe at besøge denne børnehave en til to gange med barnet. På dette besøg, vil barnet møde de nye voksne, se den kommende børnehave, stuen, legepladsen, garderoben mm. Dagplejer overleverer også relevant viden om barnet, hvis forældre har givet samtykke.

Der kan ved særlige lejligheder, tilbydes brobygningsmøder eller laves individuelle aftaler, hvis et barn har brug for flere brobygningsbesøg med dagplejer.

Her kan I læse mere om den specifikke brobygning.