Dagplejepædagogens rolle

Der er ansat fire dagplejepædagoger, der hver især har et antal dagplejere tilknyttet sig. Første gang I hilser på jeres dagplejers primære dagplejepædagog, er ved hjemmebesøget eller præsentationsmødet. 

Dagplejepædagogen fører også tilsyn og yder sparring og vejledning til dagplejeren.

Og hvad kan I som forældre bruge dagplejepædagogen til?

En af dagplejepædagogens funktioner er også, at samarbejde tæt med dagplejer og jer forældre om barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse. 

Hvis I som forældre har spørgsmål/undren til dagplejers hverdag, barnets udvikling, dagplejen generelt mv. anbefales det at anvende følgende procedure. Proceduren kan læses her. 

Kontakt gerne jeres dagplejepædagog.