Brobygning med børnehaverne

Dagplejerne samarbejder med de kommunale og private børnehaver i kommunen. Samarbejdet er delt op i et generelt brobygningssamarbejde og et specifikt brobygningssamarbejde.

Generel brobygning
Hver dagplejer er tilknyttet en brobygningsgruppe, der hver måned besøger en fast børnehave. Hermed vænner barnet sig til et børnehavemiljø, ved at udforske legepladsen, spejle sig i børnehavebørnene mm. Spørg jeres dagplejer, hvis I vil høre hvilken børnehave jeres barn besøger.

Specifik brobygning
Når I har fået anvist en børnehaveplads, vil dagplejer tilstræbe at besøge denne børnehave en til to gange med jeres barn. På dette besøg, vil dagplejer overlevere, efter jeres samtykke, relevant viden om jeres barn. Der kan ved særlige lejligheder, tilbydes brobygningsmøde med deltagelse af dagplejepædagog, forældre og børnehave. Derudover kan der laves individuelle aftaler med forældre, dagplejer og børnehaver, hvis barnet har brug for flere brobygningsbesøg over en længere periode. Kontakt den dagplejepædagog der er tilknyttet jeres dagplejer for dette.