Tilsyn

Efter gældende lovgivning, skal der føres tilsyn i dagplejen. Der er ansat fire dagplejepædagoger til at varetage denne funktion.

Dagplejepædagogernes rolle er at føre ca. fire tilsyn om året i hvert dagplejehjem, gæstehus, hjemmegæstedagplejer samt legestue.

Der føres tilsyn af sikkerheden samt det pædagogiske indhold såsom pædagogiske læringsmiljøer og det pædagogiske grundlag i den pædagogiske læreplan. Derudover varetager dagplejepædagogerne vejledning og rådgivning til dagplejere samt forældre. Samtidig samarbejder dagplejepædagogen, dagplejeren og forældrene omkring barnets trivsel læring, udvikling og dannelse.