Opstart i dagplejen

Anvisning af plads

Når I har fået anvist en dagplejeplads af pladsanvisningen, vil l modtage et indmeldelsesbrev fra områdets dagplejepædagog, der informerer Jer med dagplejers navn, adresse, telefonnummer og åbningstider. 

Derefter skal I kontakte dagplejeren og aftale et præsentationsmøde. Samtidig vil I blive tilbudt et hjemmebesøg af sundhedsplejersken med deltagelse af dagplejepædagogen.

Hjemmebesøg - Trygt og sundt videre

På hjemmebesøget taler vi om jeres barns trivsel og udvikling, dagplejens hverdag, får udleveret relevante pjecer og udfylder et indskrivningsskema. Formålet med hjemmebesøget er, at styrke samarbejdet mellem familien, sundhedsplejen og dagplejen.

Præsentationsmøde

På præsentationsmødet hos dagplejer, kan I tale om Jeres barns vaner, rytme og udvikling. Dagplejer fortæller lidt om sig selv, sin hverdag og viser sit hjem frem. Desuden aftaler I indkøringen af Jeres barn, og hvorledes den skal forløbe. Det er vigtig at få afklaret særlige hensyn, så jeres barn får en god og tryg opstart.