Opstart i dagplejen

Indmeldelsesbrev

l vil modtage et indmeldelsesbrev fra en dagplejepædagog, når I har fået anvist en dagplejeplads fra pladsanvisningen. I indmeldelsesbrevet oplyses dagplejers navn, adresse, telefonnummer og åbningstider.

I kontakter dagplejeren og aftaler et præsentationsmøde. I kan læse mere om den tildelte dagplejer her.

Præsentationsmøde

På præsentationsmødet der foregår hjemme hos dagplejer, kan I tale om jeres barns vaner, rytmer og udvikling. Dagplejeren fortæller lidt om sig selv, sin hverdag og viser sit hjem frem. Desuden aftaler I indkøring af jeres barn, og hvorledes det skal forløbe. Det er vigtigt at få afklaret særlige hensyn, så jeres barn får en god og tryg opstart.

Hjemmebesøg - Trygt og sundt videre

I vil blive tilbudt et hjemmebesøg af sundhedsplejersken med deltagelse af en dagplejepædagog. På hjemmebesøget taler vi om jeres barns udvikling, trivsel og særlige hensyn. Vi taler om en hverdag i en dagpleje, I får udleveret relevant materiale og udfylder et indskrivningsskema. Formålet med hjemmebesøget er, at styrke samarbejdet mellem familien, sundhedsplejen og dagplejen.