Sprog i dagplejen

Sprog i dagplejen

I Faxe Kommune er der lavet en literacystrategi for arbejdet med børns sprog, læsning og skrivning. I dagplejen betyder det:

  • at der er etableret læsemiljøer inde og ude
  • at der er tilgængelige bøger i børnehøjde
  • at børnene bliver præsenteret for et månedens rim/remse
  • at børnene præsenteres for babytegn
  • at børnene præsenteres for sprogkufferter
  • at logopæd (talehørekonsulent) kommer på rådgivningsbesøg 2 gange årligt i legestuen
  • at børnene kan låne bøger med hjem fra legestuens bogfokuspunkt
  • at børnenes sproglige udvikling følges op med en sprogvurdering

Dagplejen har udviklet en sprogfolder til forældre, der kan læses her.

Der kan læses mere om literacystrategien her.