Illustrativt billede.

Ressourcevurdering

Dagplejer ressourcevurderer jeres barn ud fra følgende kritierier;

  • i alderen 2 år og 10 måneder i forbindelse med overgangen til børnehaven.
  • ved sproglig eller generel bekymring.
  • forud for ansøgning om støtte eller inddragelse af fagfolk i PPR.

I skal give samtykke til dette. 

Efterfølgende får I en tilbagemelding på ressourcevurderingen i AULA og forældreportalen.

Sprogvurderin​g

Dagplejepædagogen sprogvurderer jeres barn i alderen 2 år og 10 måneder i forbindelse med overgangen til børnehaven.

I kan takke nej til sprogvurderingen, hvis der ikke er bekymring for barnets sproglige udvikling.

Efterfølgende får i en tilbagemelding på sprogvurderingen i AULA og forældreportalen.

I kan læse mere her, hvad en ressourcevurdering og sprogvurdering er.