Uddannelse

For at skabe et kvalitativt tilbud i dagplejen, deltager dagplejerne løbene på kurser, uddannelse og temadage. Heriblandt kan nævnes:

  • Førstehjælpskursus hvert 2. år
  • ”Arbejdet som dagplejer” - AMU
  • ICDP
  • Barnets første 1000 dage
  • Pædagogiske læreplaner
  • Babytegn
  • Sprogkufferter
  • For tidlig fødte – AMU
  • Tilknytning- og relationskompetence
  • Grønne spirer kurser