Forældresamarbejde

Forældre har det primære ansvar for deres barns opvækst, og ses som en ressource, der tager aktivt del i deres barns hverdag. Dermed tager dagplejen afsæt i forældres viden og erfaringer i samarbejdet omkring barnet. Dagplejen vægter et aktivt og involverende samarbejde, da forældre og dagplejen har et fælles ansvar for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagplejeren involverer forældrene i hverdagens rutiner, lege, planlagte aktiviteter mm., ved at italesætte dagens oplevelser med barnet. Der kan dagplejeren yde vejlede eller give gode ideer til forældrene, så der kan arbejdes videre i samme spor derhjemme med barnet.

Derudover anvender dagplejen den digitale platform AULA, hvor dagplejekontoret m. fl. formidler relevante informationer. 

Forældrepjece - Velkommen til dagplejen

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet får I udleveret forældrepjecen "Velkommen til forældre og børn". Den indeholder en masse praktiske oplysninger, der er værd at vide inden jeres barn skal starte i dagpleje.

Forældrepjecen kan læses her.

Forældrefolder - Sprog i dagplejen

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet får I udleveret en forældrefolder der omhandler sprog i dagplejen. Den beskriver, hvorledes dagplejen arbejder med sproget, og forslag til sprogstimulering hjemme hos forældrene.

Forældrefolderen om sprog kan læses her. 

Desuden får I udleveret pjecen "Læs med dit helt lille barn", der kan læses her.
 

Læseglæde & Læselyst - Bogfokuspunkt

Legestuerne i henholdsvis Haslev, Faxe og Dalby har et bogfokuspunkt, hvor I som forældre og især børnene, kan låne bøger med hjem og læse. Derudover forefindes der pjecer, hvor I kan få ideer til at læse med jeres barn, og bibliotekets plakat, der anbefaler bøger til det helt små børn.

Hver 3. måned skiftes bøgerne ud af Faxe Kommune bibliotek. 

Tilladelser - Foto/video og befordring

Hvis I som forældre ikke ønsker at få taget foto/video af jeres barn, skal det oplyses på hjemmebesøget og præsentationsmødet.

Hvis I som forældre vil have fjernet et foto/video af jeres barn, tages der kontakt til dagplejeren, den tilknyttede dagplejepædagog eller leder af dagplejen, med henblik på at få det fjernet.

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet skal I give skriftlig samtykke til befordring 

  • i ladcykel med cykelhjelm og sele
  • i offentlige transportmidler (bus og tog) med/uden sele
  • i privat bil med godkendt autostol

 

Aula

Aula er en kommunikationsplatform mellem hjem og dagplejen, der anvendes til;

  • Informationer fra dagplejekontoret
  • Billeder/video af børnegruppen taget af dagplejer.
  • Komme/gå - modul (Kommer senere)

I kan som forældre slå notifikationer til, så I får en påmindelse når der er nyt i Aula.

I vil på hjemmebesøget eller præsentationsmødet få udleveret folderen ”kom godt i gang med Aula”.

"Kom godt i gang med Aula" kan læses her. 
Aula kan hentes ned her. 

Brobygning til børnehave - samtykke, vurderinger etc.

Når jeres barn er ca. 2 år og 10 måneder, vil I blive oplyst om følgende af dagplejeren;

  • Dagplejer beder om mundtlig samtykke fra jer, til overlevering af relevante oplysninger ved brobygningsbesøget i den kommende børnehave.
  • Dagplejer udfylder en ressourcevurdering på jeres barn (Opstart i september 2022)
  • Dagplejepædagogen udfylder en sprogvurdering på jeres barn. (Opstart i september 2022)
  • Dagplejepædagogen i samarbejde med dagplejer udfylder en overgangsbeskrivelse til kommende børnehave (Opstart september 2022)

I kan læse mere her, hvad en ressourcevurdering, sprogvurdering og overgangsbeskrivelse er. 


 

Forældrebestyrelsen

Som forældre har I mulighed for at få indflydelse på jeres barns dagtilbud via en forældrebestyrelse. Forældrebestyrelsens opgave i dagplejen er, at arbejde med de overordnede principper for, hvordan dagplejen fungerer. Bestyrelsen kan også foreslå, hvordan budgetrammen for børnerelaterede udgifter anvendes inden for de fastsatte mål og rammer.

Der er valg til forældrebestyrelsen en gang årligt. Bestyrelsesreferater sendes ud til alle forældre i Aula.
Læs styrelsesvedtægten her. 

Forældrebestyrelsens medlemmer

Formand
Christine Strøm, forælder

Næstformand
Helle Thielke Nielsen, forælder

Bestyrelsesmedlem
Freja Wunsch, forælder

Medarbejderrepræsentant
Ulla Zygmontowicz, dagplejer

Sekretær
Jonhild Jørgensen, leder        

Forældrebestyrelsen kan kontaktes på mail: dagplejensbestyrelse@gmail.com eller til formanden på  tlf.: 30 22 18 10