Forældresamarbejde

Forældre har det primære ansvar for deres barns opvækst, og ses som en ressource, der tager aktivt del i deres barns hverdag. Dermed tager dagplejen afsæt i forældres viden og erfaringer i samarbejdet omkring barnet. Dagplejen vægter et aktivt og involverende samarbejde, da forældre og dagplejen har et fælles ansvar for barnets trivsel, læring, udvikling og dannelse.

Dagplejeren involverer forældrene i hverdagens rutiner, lege, planlagte aktiviteter med mere, ved at italesætte dagens oplevelser med barnet. Derudover kan dagplejeren yde vejledning eller give gode ideer til forældrene, så der kan arbejdes videre i samme spor derhjemme med barnet.

Dernæst anvender dagplejen den digitale platform AULA, hvor dagplejekontoret m. fl. formidler relevante informationer til forældrene. 

Forældrefolder - Velkommen til dagplejen

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet får I udleveret forældrefolderen "Velkommen til forældre og børn". Den indeholder en masse praktiske oplysninger, der er værd at vide inden jeres barn skal starte i dagpleje.

Forældrefolderen kan læses her.

Forældrefolder - Sprog i dagplejen

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet får I udleveret en forældrefolder der omhandler sprog i dagplejen. Den beskriver, hvorledes dagplejen arbejder med sproget, og forslag til sprogstimulering hjemme hos forældrene.

Forældrefolderen om sprog kan læses her. 

Desuden får I udleveret pjecen "Læs med dit helt lille barn", der kan læses her.
 

Læseglæde & Læselyst - Bogfokuspunkt

Legestuerne i henholdsvis Haslev, Faxe og Dalby har et bogfokuspunkt, hvor I som forældre og især børnene, kan låne bøger med hjem og læse. Derudover forefindes der pjecer, hvor I kan få ideer til at læse med jeres barn, og bibliotekets plakat, der anbefaler bøger til det helt små børn.

Hver 3. måned skiftes bøgerne ud af Faxe Kommune bibliotek. 

Ressourcevurdering og sprogvurdering

Ressourcevurdering.

Dagplejer ressourcevurderer barnet ud fra følgende kritierier;
 

1. i alderen 2 år og 10 måneder i forbindelse med overgangen til børnehaven.

2. ved sproglig eller generel bekymring.

3. forud for ansøgning om støtte eller inddragelse af forskellige fagfolk i PPR.
 

Forældrene skal give samtykke til dette. 

Efterfølgende får forældrene en tilbagemelding på ressourcevurderingen.

 

Sprogvurderin​g.

Dagplejepædagogen sprogvurderer barnet i alderen 2 år og 10 måneder i forbindelse med overgangen til børnehaven.

Forældrene kan takke nej til sprogvurderingen, hvis der ingen bekymring er for barnets sproglige udvikling.

Efterfølgende får forældrene en tilbagemelding på sprogvurderingen af dagplejepædagogen.

 

I kan læse mere her, hvad en ressourcevurdering og sprogvurdering er. 

Tilladelser - Foto/video og befordring

Hvis I som forældre ikke ønsker at få taget foto/video af jeres barn, skal det oplyses på hjemmebesøget og præsentationsmødet.

Hvis I som forældre vil have fjernet et foto/video af jeres barn, tages der kontakt til dagplejeren, den tilknyttede dagplejepædagog eller leder af dagplejen, med henblik på at få det fjernet.

På hjemmebesøget eller præsentationsmødet skal I give skriftlig samtykke til befordring 

  • i ladcykel med cykelhjelm og sele
  • i offentlige transportmidler (bus og tog) med/uden sele
  • i privat bil med godkendt autostol

 

Aula

Aula er en kommunikationsplatform mellem hjem og dagplejen, der anvendes til;

  • Informationer fra dagplejekontoret
  • Billeder/video af børnegruppen taget af dagplejer.
  • Komme/gå - modul (Kommer senere)

I kan som forældre slå notifikationer til, så I får en påmindelse når der er nyt i Aula.

I vil på hjemmebesøget eller præsentationsmødet få udleveret folderen ”kom godt i gang med Aula”.

"Kom godt i gang med Aula" kan læses her. 
Aula kan hentes ned her. 

Brobygning til børnehaven

Når jeres barn er ca. 2 år og 10 måneder vil;

  • dagplejer bede om mundtlig samtykke fra jer, til overlevering af relevante oplysninger ved brobygningsbesøget i den kommende børnehave.
  • dagplejer udfylde en ressourcevurdering på jeres barn. 
  • dagplejepædagogen udfylde en sprogvurdering på jeres barn. 
  • dagplejepædagogen i samarbejde med dagplejer, udfylde en overgangsbeskrivelse til kommende børnehave (Udsat)

Dagplejer vil tilstræbe at besøge barnets børnehave en til to gange med jeres barn. På dette besøg, vil dagplejer overlevere relevant viden om jeres barn. 

Der kan laves individuelle aftaler med forældre, dagplejer og børnehaver, hvis barnet har brug for flere brobygningsbesøg over en længere periode. Der tilbydes ogå brobygningsmøde med deltagelse af dagplejepædagog, forældre og børnehave, hvis der er behov for en særlig overlevering til børnehaven. Kontakt dagplejepædagogen der er tilknyttet jeres dagplejer for yderligere.

 

Forældrebestyrelsen

Som forældre har I mulighed for at få indflydelse på jeres barns dagtilbud via en forældrebestyrelse. 

Forældrebestyrelsens opgave i dagplejen er, at arbejde med de overordnede principper for, 
hvordan dagplejen fungerer. Bestyrelsen kan også foreslå, hvordan budgetrammen for 
børnerelaterede udgifter anvendes inden for de fastsatte mål og rammer.

 

Forældrebestyrelsens medlemmer

Formand
Natasja Nielsen, forælder

Næstformand
Louise Stefansen, forælder

Medlemmer;
Anna Willingshøj, forælder
Fie Grindsted, forælder
Nadja Frederiksen, forælder

Medarbejderrepræsentant
Ulla Zygmontowicz, dagplejer
Pia Nymark, dagplejer (suppleant)

Sekretær
Jonhild Jørgensen, leder        


Forældrebestyrelsen kan kontaktes på mail: dagplejensbestyrelse@gmail.com eller til formanden på  tlf.: 60 86 18 63

Procedure ved undring/utilfredshed i dagplejen

Hvis der er noget I som forældre undrer jer over, eller er utilfredse med hos jeres dagplejer eller i dagplejen generelt, er det vigtigt at I får spurgt ind til det. Nedenstående procedure viser hvem I skal tage den tætte dialog med, så I kan opnå en tryghed ved at aflevere jeres barn igen hos dagplejer eller i dagplejen generelt. Jo tættere på praksis dialogen foregår jo bedre. 

Derfor anbefaler vi at I følger denne procedure.